Новий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Новий  Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" проваджує нові правила та інститути у корпоративних правовідносинах ТОВ та ТДВ.

 

Зокрема товариствам надано один рік для приведення своїх установчих документів у відповідність до норм чинного законодавства, а саме до 17 червня 2019 року. Ознайомившись та проаналізувавши новий закон, вбачається, що законодавець більш детально та розширено визначив основні положення для врегулювання діяльності товариств, деякі з цих положень є "новелами".

Новим інститутом для товариств стає корпоративний договір - це конфіденційний письмовий договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. За допомогою корпоративного договору учасники тепер можуть врегулювати широке коло питань щодо спільного управління товариством та розподілу прибутку, а також визначити умови купівлі або продажу своєї частки (її частини) у статутному капіталі, а також визначити коли таке право або обов'язок виникає.

Також, значно зменшилась кількість відомостей, які обов'язково повинен містити статут товариства. Законодавець зазначає, що лише такі відомості є обов'язковими:

- повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

- органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;

- порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Новим інститутом в корпоративних правовідносинах виступає термін "безвідклична довіреність з корпоративних прав", яка видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників. Довіритель може зазначити у такій довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності.

Також, за новим законом відсутнє поняття як ревізійна комісія та обов'язковість її утворення. Натомість виникає новий орган (але необов'язковий) як наглядова рада, до компетенції якої належить контроль та регулювання діяльності виконавчого органу. Зокрема членами такої наглядової ради можуть бути не члени товариства.

Особливу увагу слід приділити питанню нового порядку та обмежень щодо виплат дивідендів.

Зокрема, новий закон встановлює чіткий порядок збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків. Такий порядок відтепер є дещо тривалим та проходить у декілька етапів.

Також, за новим законом відсутнє поняття кворуму на загальних зборах учасників товариства. Проте, законодавець чітко встановлює порядок прийняття певних рішень з питань порядку денного, які повинні бути прийняті або ¾ голосів усіх учасників, більшістю голосів або одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу.

Виконавчий орган товариства може бути одноосібним із назвою "директор" або колегіальним із назвою "дирекція", а його голови - "генеральний директор", якщо інші назви не визначені статутом. Зокрема повноваження та відповідальність як одноосібного, так і колегіального виконавчого органу встановлені новим законодавством.

Звертаємо увагу на те, що законодавець визначив  перелік документів, які товариство повинно обов'язково зберігати та встановив відповідальних за їх зберігання осіб - виконавчий орган та головного бухгалтера (у разі призначення), а також порядок доступу до таких документів учасників товариства.

Зокрема, в положеннях нового закону вбачається новий термін "посадові особи товариства", на яких покладаються певні обов'язки та відповідальність.

Також законодавцем введені поняття "значний правочин" та "правочин, щодо якого є заінтересованість", погодження на вчинення таких правочинів є обов'язковою із настанням відповідальності за невиконання цієї вимоги.

Новий закон потребує ретельного вивчення та системного аналізу для правильного застосування його положень на практиці.