Вихід учасника з Товариства з обмеженою відповідальністю

Новий ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" цілком розгорнуто регулює правовідносини учасників та діяльність самого товариства.

Зокрема окрема увага приділена питанню виходу учасника з товариства. Так, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який володіє менше 50% статутного капіталу відтепер може вийти з товариства без згоди учасників на власний розсуд. Ті, у кого розмір статутного капіталу становить 50 % і більше повинні отримати згоду інших учасників товариства. Процедура та строки виходу такого учасника детально викладені у нормах нового Закону.

Проте, важливим моментом стає питання щодо визначення вартості частки учасника, яка підлягає поверненню такому учаснику у разі виходу із товариства. В такому випадку Закон встановлює, що вартість такої частки повинна бути визначена виходячи з ринкової вартості всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки того учасника, який виходить із товариства.

На сьогоднішній день виникають судові спори з даного питання, коли товариства визначають вартість такої частки не з ринкової вартості, а з вартості майна ТОВ, яке визначено у балансі. Тому, для захисту свої прав та інтересів, радимо учасникам ТОВ, які мають намір вийти з товариства, діяти на підставі норм законодавства, наполягаючи на оцінці майна та визначення вартості своєї частки, а також контролювати та перевіряти фінансові звітності та інші документи, необхідні для визначення її вартості, що є безпосереднім правом кожного учасника ТОВ.

 Якщо ж під час процедури виходу учасника з товариства виникають труднощі та порушення Ваших прав та інтересів як учасника ТОВ - радимо звернутись за професійною допомогою для захисту свої майнових прав.